BAYRAMPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Abdiipekçi Cad.Özel İdare İş Merkezi kat:5 No:542 Bayrampaşa İstanbul

Telefon: 0212 544 20 78

Fax: 0212 613 54 98

SATIŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Tapu aslı yada fotokopisi.

Belediyeden rayiç değer yazısı.(içinde bulunulan yıla ait ve imzalı mühürlü)

Alıcının kimliği.

Satıcının kimliği.

 

Gerçek Kişilerde ;

Alıcıya ait 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Satıcıya ait 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

 

Vekaletnameyse Yapılıyorsa;

Vekaletnamenin aslı.(düzenlenme şeklinde vakeletname)

Vekilin kimlik fotokopisi.

Vekile ait 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Vekaletten vekalete devir varsa dayanak vekaletnamelerin aslıda ibraz edilecek.

 

Tüzel Kişilerde:

Şirket yetki belgesinin aslı yada noter tasdiklisi.(yeni alınmış)

İmza sirküsünün aslı yada noter tasdiklisi.(ıslak imza ve müdürlüğü)

Şirket yetkilisinin kimliği vekili varsa vekilin kimliği ve 1 adet fotoğrafı(son 6 ay içinde çekilmiş)

 

İNTİKAL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Tapu aslı yada fotokopisi.

Belediyeden rayiç değer yazısı.''

Veraset ilamının aslı yada mahkemece tasdikli sureti.

Veresaet ve intikal vergisi ilişlik yazısının aslı yada onaylı sureti.(Vergi Dairesinden)|

Mirasçıların kimliği.

Mirasçıların vekaleti var vekaletnamenin aslı

Vekilin kimliği.

Vekile ait 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Not:başvurularda taşınmaz malikinin bizzat yada vekaletname ile vekilin tatepte bulunması gerekmektedir.

''İntikal ve satış işlemleri ayrı ayrı işlem olup,intikalden sonra satışta olacaksa belediyeden rayiç değer yazısı